Nước Anh chờ dịch lên đỉnh với ba lãnh đạo chống virus corona cùng dương tính

Nước Anh những ngày chờ cơn bão Covid-19 sau khi Thủ tướng Boris Johnson và các lãnh đạo chủ chốt 'bị dương tính'