Liệu Việt Nam có thể trở thành nước phát triển vào năm 2045 như cao vọng của lãnh đạo?

Một vị lãnh đạo Hà Nội vừa cho rằng, đến năm 2045 Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao... Mục tiêu này có khả thi?