Dòng suối thấm dầu đen chảy về nhà máy nước Sông Đà

Sau gần một tuần suối Trâm bị đổ trộm dầu thải, dòng nước đen vẫn nồng nặc mùi khét và đổ về hồ chứa rồi được bơm vào nhà máy nước Sông Đà.