Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink: Quan hệ Việt - Mỹ 'chỉ có bầu trời là giới hạn'

Tiến sỹ, nhà ngoại giao Đinh Hoàng Thắng bình luận về Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J. Krintenbrink, người sắp hết nhiệm kỳ tại Việt Nam