Insider cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho GHN

Insider giải quyết bài toán về tương tác trực tuyến trên đa kênh như Website, Web Push, Email, Mobile App/Web, SMS,... cho Giao Hàng Nhanh (GHN).