BIDV tung gói vay ưu đãi 20.000 tỷ

Khách vay hưởng lãi suất từ 7,3-7,8% trong vòng 6-12 tháng kể từ thời điểm giải ngân lần đầu theo gói tín dụng.