Lâm Chí Dĩnh tỉnh lại sau hôn mê

Tài tử Lâm Chí Dĩnh tỉnh táo sau khi hôn mê vì tai nạn giao thông, hiện nằm phòng chăm sóc tích cực.