Hội nghị thượng đỉnh G7 tại London bàn về 'các đe dọa đang dâng'

Ngoại trưởng các nền kinh tế lớn nhất nhóm họp trực tiếp lần đầu tiên trong hai năm, bàn về khủng hoảng Myanmar cùng quan hệ của khối với Nga, Trung Quốc và Iran.