Tại sao thế giới cần ngũ cốc vận chuyển từ Ukraine?

Có bao nhiêu ngũ cốc bị mắc kẹt ở Ukraine và tình trạng thiếu ngũ cốc đã ảnh hưởng đến các nước khác như thế nào?