Việt Nam: Nhiều nơi sẽ phát thưởng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi

Kể từ ngày 10/3, TPHCM và 20 địa phương khác ở Việt Nam có tỷ lệ sinh thấp sẽ áp dụng chính sách phát thưởng cho những phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.