Mỹ thúc đẩy Hội đồng Bảo an thảo luận về Myanmar

Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc Linda Thomas- Greenfield ngày 1/3 tuyên bố bà hy vọng dùng quyền chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc của Hoa Kỳ trong tháng Ba này để thúc đẩy thêm “những cuộc thảo luận kịch liệt” về vấn đề Myanmar.