Mỹ khuyến cáo công dân ở Việt Nam sau ca nhiễm trong cộng đồng

Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ mới ra cảnh báo về sức khỏe đối với công dân, sau khi Việt Nam thông báo ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên sau gần 90 ngày.