Nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran bị ám sát

Ông Fakhrizadeh chết trong bệnh viện sau một cuộc tấn công ở Absard, thuộc hạt Damavand.