YouTube chặn mọi nội dung chống vaccine

YouTube sẽ khoá chặn mọi nội dung chống vaccine COVID. Ngoài lệnh cấm thông tin sai lạc về vaccine COVID nay YouTube cũng sẽ cấm luôn những nội dung chứa tin tức xuyên tạc về các vaccine khác đã được chấp thuận, theo loan báo ngày 29/9