Bệnh viện Vì Dân ở Sài Gòn và vai trò của cố Đệ nhất phu nhân VNCH

Hình ảnh bà Nguyễn Thị Mai Anh, phu nhân cố Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu gắn với Bệnh viện Vì Dân (nay là BV Thống Nhất) ở Sài Gòn, nhưng đây là công trình không phải không có tranh cãi.