Làm gì khi bị quán ăn đối thủ chơi xấu bằng 'bão đánh giá một sao'?

Em mới về thị trấn mở quán ăn, đồ ăn và giá cả tốt nên những hàng quán xung quanh mở lâu năm cho rằng "cướp khách".