AB InBev tài trợ học bổng cho trẻ em mồ côi do COVID-19

Đại dịch COVID-19 đã cướp đi rất nhiều sinh mạng, khiến cho nhiều trẻ em bỗng dưng mồ côi, không còn hơi ấm mẹ cha.