Hỏi ý dân việc tặng huân chương cho ông Nguyễn Đức Chung về chống COVID-19?

Việc chính quyền Hà Nội muốn lấy ý kiến người dân về việc tặng huân chương chống COVID-19 cho ông Chủ tịch Nguyễn Đức Chung bị nhiều người cho là chuyện khôi hài.