Chủ Nhật, 23/9/2018 7:33 PM

Thầy giáo đặc biệt nào có 74 học trò đỗ tiến sĩ và trạng nguyên?

14/11/2017 07:30 PM

Thầy giáo đặc biệt này có tới 74 học trò đỗ đại khoa với đủ các danh vị trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, hoàng giáp.

Câu 1. Thầy giáo nổi tiếng nào có tới 74 học trò đỗ đại khoa?


Chu Văn An
Lương Đắc Bằng

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trần Ích Phát

Trần Ích Phát là nhà giáo hy hữu trong sử Việt, có tới 74 học trò đỗ đại khoa (từ tiến sĩ đến trạng nguyên). Tương truyền, đường vào nhà ông được một viên tri phủ cho đắp rộng mênh mông để tạ ơn thầy.

Câu 2. Trần Ích Phát là thầy giáo sống dưới triều đại phong kiến nào?Trần

Hậu

Nguyễn

Theo sách Đại Nam nhất thống chí, Trần Ích Phát sống vào thời Lê sơ của nhà Hậu Lê (1428-1527) nhưng hiện không rõ năm sinh và năm mất của ông.

Câu 3. Thầy Trần Ích Phát quê ở đâu?

Hải Dương
Bắc Ninh

Thăng Long

Thanh Hóa

Theo các nguồn sử liệu hiện nay, thầy Trần Ích Phát sinh ra ở làng Tiều Dương, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương ngày nay. Ông sinh ra trong gia đình rất nghèo, ít khi được ăn no.

Câu 4. Trong số 74 học trò đỗ đại khoa của thầy Trần Ích Phát, mấy người đỗ trạng nguyên?


2
3

4

5

Thầy Trần Ích Phát có tới 3 học trò đỗ trạng nguyên, 4 bảng nhãn, 6 thám hoa, 10 hoàng giáp, 51 tiến sĩ xuất thân. Đây là kỳ tích bởi ngày xưa chỉ cần đào tạo được một học trò đỗ đại khoa đã vang danh thiên hạ.

Câu 5. Trạng nguyên nổi tiếng nào là học trò của thầy Trần Ích Phát?


Vũ Kiệt
Trần Sùng Dĩnh

Nghiêm Viện

Cả 3 người trên

Cả 3 trạng nguyên trên đều là học trò của thầy Trần Ích Phát. Trong đó, Vũ Kiệt đỗ trạng năm 1472, Trần Sùng Dĩnh đỗ năm 1487, Nghiêm Viện đỗ năm 1496.

Câu 6. Trong số các học trò của thầy Trần Ích Phát, ai đỗ trạng nguyên khi mới 21 tuổi?

Vũ Kiệt
Trần Sùng Dĩnh

Nghiêm Viện

Thân Cảnh Vân

Một điều đặc biệt nữa là phần lớn học trò của thầy Trần Ích Phát đều đỗ đạt khi còn rất trẻ. Trong đó, Vũ Kiệt đỗ trạng nguyên khi mới chỉ 21 tuổi, Trần Sùng Dĩnh 23 tuổi, Thân Cảnh Vân đỗ thám hoa khi mới 25 tuổi.

Câu 7. Đa số học trò của thầy Trần Ích Phát đều thi đỗ dưới thời trị vì của vua nào?

Lê Thái Tông

Lê Thánh Tông

Lê Hiển Tông

Lê Hy Tông

Đa số học trò của thầy Trần Ích Phát đều thi cử đỗ đạt dưới thời vua Lê Thánh Tông trị vì (1460-1497). Đây cũng chính là thời kỳ mà giáo dục, khoa cử cực kỳ phát triển.

Câu 8. Học trò nào của thầy Trần Ích Phát được đứng trong nhóm Tao Đàn - tập hợp của 28 tiến sĩ giỏi thơ do vua Lê Thánh Tông làm chủ soái?


Nguyễn Đức Huấn
Trần Sùng Dĩnh

Lưu Ngạn Thu

Cả 3 người trên

Theo sách Những người thầy trong sử Việt, cả 3 học trò trên của thầy Trần Ích Phát đều nằm trong nhóm Tao Đàn nhị thập bát tú do vua Lê Thánh Tông thành lập.

Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?