Thứ Hai, 21/8/2017 4:56 PM

Hàng loạt ông lớn BĐS ở TP.HCM dính sai phạm về đất đai

Tất cả các dự án Bộ Tài Nguyên Môi trường thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên môi trường ở TP.HCM đều có vi phạm.

Kinh Doanh    21/08/17 - 12:14 PM

Mẫu giày nào đang hot?

Đẹp   21/08/17 - 04:14 PM