Thứ Ba, 24/10/2017 7:15 AM

Luật Cạnh tranh sửa đổi bỏ quy định hành vi bán hàng đa cấp bất chính

Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) sẽ bổ sung khái niệm “lôi kéo hành vi bất chính” theo thực tế ngày càng phổ biến, và là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Kinh Doanh    23/10/17 - 10:18 PM