Thứ Ba, 25/7/2017 3:34 PM

Cá voi bơi nhầm hướng, lạc đường vào bến du thuyền

Một video cho thấy khoảnh khắc đáng kinh ngạc của chú cá voi lưng gù đã đi lạc, loanh quanh tìm đường ra trong một bến đậu du thuyền ở Mỹ.

Giải Trí    25/07/17 - 12:15 PM