Thứ Bảy, 24/6/2017 10:36 AM

Những vật dụng không thể thiếu của lính bắn tỉa

Súng trường chuyên dụng, kính ngắm, đạn thiết kế riêng, quần áo ngụy trang và radio liên lạc là những vật dụng không thể thiếu của lính bắn tỉa, giúp tiêu diệt mục tiêu từ xa.

Thế Giới    24/06/17 - 10:12 AM