Thứ Bảy, 25/11/2017 1:25 AM

'Thủy điện Sơn La là bài học cho sân bay Long Thành'

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng vụ bắt các cán bộ liên quan đến giải phóng mặt bằng Thủy điện Sơn Là là bài học cho sân bay Long Thành.

Xã Hội    24/11/17 - 09:20 PM