Thứ Hai, 25/6/2018 5:20 PM

Bắc Bộ trời nắng, Trung Bộ mưa dông trước khi bão số 10 đổ bộ

14/09/2017 08:16 AM

Ngày 14/9, trước khi bão số 10, cơn bão mạnh nhất nhiều năm qua đổ bộ đất liền, Bắc Bộ trời nắng và ít mưa, trong khi Trung Bộ mưa dông. Nam Bộ mưa to, gió mạnh.Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?