Thứ Năm, 22/11/2018 5:45 PM

TP.HCM cần sớm có cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu tại DNNN

17/10/2018 10:21 PM

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đốc thúc UBND TP.HCM sớm xây dựng đề án mô hình cơ quan chuyên trách đại diện vốn Nhà nước, theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, sáng 17/10, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo UBND TP.HCM, lãnh đạo các bộ, ngành về đẩy nhanh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố.

Theo kế hoạch, năm 2018 cả nước có 64 DNNN phải cổ phần hóa thì riêng TP.HCM phải cổ phần hóa 39 DNNN. Tuy nhiên tới nay, TP.HCM chưa triển khai cổ phần hóa được DNNN nào, ảnh hưởng tới tiến độ cổ phần hóa của cả nước.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm chỉ ra nguyên nhân thành phố đã triển khai xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới DNNN trực thuộc trong thời gian dài. Ban cán sự Đảng thành phố cũng đã nhiều lần trình Thường trực Thành ủy các phương án sắp xếp, đổi mới DNNN tới năm 2020.

Từ đầu năm 2018, TP.HCM chưa cổ phần hóa được DNNN nào. Ảnh: Lê Quân.
Tuy nhiên, tới nay phương án này chưa chính thức ban hành, dẫn đến việc chậm phê duyệt phương án cơ cấu lại DNNN và không thực hiện được lộ trình cổ phần hóa 39 doanh nghiệp trong năm 2018.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết việc chậm trễ trong cổ phần hóa là do quá trình thực hiện phát sinh nhiều vấn đề mới, cần được nghiên cứu như vai trò của DNNN trong thực hiện các mục tiêu phát triển, bảo đảm lợi ích không làm thất thoát tài sản Nhà nước, xử lý các khoản đầu tư liên doanh nước ngoài góp vốn bằng quyền sử dụng đất, xác định giá trị tài sản ở vị trí trung tâm thành phố.

Ông Phong đề nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh tiến độ cổ phần hóa và lộ trình thoái vốn giai đoạn 2018-2020 cũng như sau năm 2020.
Cụ thể, thay vì phải cổ phần hóa 39 DNNN trong năm 2018 thì TP.HCM sẽ cổ phần hóa 32 DNNN trong năm 2019 và cổ phần hóa 7 DNNN vào năm 2020. Sau năm 2020 sẽ thoái vốn tại các doanh nghiệp theo đúng tỷ lệ Chính phủ quy định.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá kết quả đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn của TP.HCM nhìn chung còn rất chậm so với cả nước. Nguyên nhân do phát sinh những vấn đề mới cả về quy định của pháp luật và nhất là trong tổ chức thực hiện.

Phó thủ tướng nhắc lại chủ trương giảm mạnh số lượng DNNN, chỉ tập trung hoạt động trong các lĩnh vực; lĩnh vực quốc phòng - an ninh và những lĩnh vực tư nhân không làm; đẩy mạnh thoái vốn ở những doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần hoặc không cần có cổ phần chi phối.

Ông đồng tình với kiến nghị của TP.HCM cần rà soát điều chỉnh kế hoạch, tiến độ cổ phần hóa của địa phương giai đoạn 2018 - 2020 để bảo đảm tính khả thi. Tuy nhiên, Phó thủ tướng yêu cầu UBND, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển của thành phố cần chỉ đạo quyết liệt hơn, tập trung cổ phần hóa một số DNNN đủ điều kiện và đã rõ về chủ trương.

Phó thủ tướng đề nghị UBND TP.HCM sớm trình Thành ủy phê duyệt để trình Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp cổ phần hóa DNNN của thành phố tới 2020 để tổ chức thực hiện.

Ông cũng yêu cầu UBND TP.HCM khẩn trương xây dựng đề án cơ cấu lại Công ty đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM (đơn vị 100% vốn Nhà nước) phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Đề án mô hình cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu của riêng thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Nếu TP.HCM lập cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở vốn tại doanh nghiệp thì giống như mô hình của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (siêu ủy ban) mới được thành lập. Siêu ủy ban đang quản lý số vốn lên tới 1 triệu tỷ đồng.

Tp. Hồ Chí MinhDiện tích: 2.095,06 km²Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyệnVùng: Đông Nam BộMã điện thoại: 28Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?