Thứ Tư, 21/11/2018 1:25 PM

Nâng cấp Cục Quản lý thị trường thành Tổng cục Quản lý thị trường

13/08/2018 10:19 PM

Thủ tướng vừa có quyết định nâng cấp Cục Quản lý thị trường lên thành Tổng cục Quản lý thị trường. Đây là cơ quan cấp tổng cục duy nhất của Bộ Công Thương.

Ngày 12/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

Tổng cục Quản lý thị trường được giao thực hiện các nhiệm vụ về kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính; chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng quản lý thị trường.

Tổng cục Quản lý thị trường cũng được phép sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phục vụ hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và xử lý vi phạm hành chính; thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy mẫu sản phẩm hàng hóa, tang vật, phương tiện có dấu hiệu vi phạm, trưng cầu giám định, kiểm nghiệm mẫu vật là hàng hóa, tài liệu, giấy tờ, vật chứng liên quan đến vi phạm...

Từ ngày 12/8, Cục Quản lý thị trường chính thức thành Tổng cục Quản lý thị trường. Ảnh: Hiếu Công.
Tổng cục Quản lý thị trường cũng được giao phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật...

Về cơ cấu tổ chức, các tổ chức Quản lý thị trường ở trung ương gồm Văn phòng Tổng cục; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính; Vụ Chính sách - Pháp chế; Vụ Thanh tra - Kiểm tra; Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường.

Các tổ chức quản lý thị trường ở địa phương gồm Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường.

Đội quản lý thị trường cấp huyện gồm đội quản lý thị trường huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Đội quản lý thị trường liên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Đội quản lý thị trường chuyên ngành và Đội quản lý thị trường cơ động.

Cục quản lý thị trường cấp tỉnh và đội quản lý thị trường cấp huyện có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Tổng cục Quản lý thị trường có tổng cục trưởng và không quá 4 phó tổng cục trưởng. Tổng cục trưởng, phó tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?