Thứ Ba, 22/8/2017 7:56 PM

Tắm trong hồ bơi Tử thần trên thác Victoria

19/06/2017 04:12 PM

Nhảy xuống hồ bơi ngay sát mép thác Victoria là một trải nghiệm nguy hiểm nhưng hút hút nhiều du kháchBạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?