Thứ Bảy, 24/6/2017 10:31 AM

Tắm trong hồ bơi Tử thần trên thác Victoria

19/06/2017 04:12 PM

Nhảy xuống hồ bơi ngay sát mép thác Victoria là một trải nghiệm nguy hiểm nhưng hút hút nhiều du kháchBạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?