Thứ Bảy, 25/02/2017 - 10:47 PM
  • Sài Gòn 28°C (82°F)
  • Huế 18°C (64°F)
  • Hà Nội 15°C (59°F)

MV Spring Day


BTS trở lại với MV mới mang hình ảnh và giai điệu buồn.MV Spring Day

11:26 13/02/2017

Nhạc Hàn

BTS trở lại với MV mới mang hình ảnh và giai điệu buồn.

Tổng hợp từ news.zing.vn và tin khác.


Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?3 queries