Thứ Bảy, 17/11/2018 5:34 AM

Nếu 80 + 2 = 82, 67 + 9 = ?

19/06/2018 08:23 PM

Muốn tìm ra đáp án của câu đố, trước hết, bạn phải tìm ra quy luật của nó.

Đề bài như sau:
Nếu 22 + 4 = 24
13 + 6 = 16
80 + 2 = 82
Thì 67 + 9 = ?
Hãy giải thích quy luật và đưa ra kết quả. Bạn mất bao lâu để tìm ra đáp án?
Bạn đọc có bài toán khó cần giải đáp hoặc muốn chia sẻ những phép tính hay, có thể gửi về tòa soạn theo địa chỉ email [email protected]

Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?