Thứ Ba, 23/10/2018 2:28 PM

Hoàng hậu nào cứu chồng trước miệng hổ?

13/02/2018 07:21 PM

Một số vị vua thời phong kiến từng đối diện hiểm nguy, nhưng rồi họ đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Câu 1. Vua nào của triều Lý từng may mắn thoát chết sau loạn tam vương?


Lý Thánh Tông
Lý Cao Tông

Lý Thái Tông

Lý Nhân Tông

Sau khi vua Lý Thái Tổ qua đời năm 1028, để tranh ngôi báu với thái tử Lý Phật Mã (Lý Thái Tông), ba vị vương là Vũ Đức Vương, Dực Thánh Vương, Đông Chinh Vương đem quân về vây tử cấm thành để hại thái tử. Trong giây phút nguy cấp, may có các đại thần ra tay dẹp loạn, nhờ đó hoàng tử Phật Mã mới thoát nạn.

Câu 2. Ai có công cứu giá Lý Thái Tông?


Lý Kế Nguyên
Lý Thường Kiệt

Lý Nhân Nghĩa

Lê Phụng Hiểu

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, trong thời điểm nguy khốn, Lê Phụng Hiểu chạy xông vào chém Vũ Đức vương ở trận tiền. Quân các vương trông thấy sợ hãi bỏ chạy cả, nhờ đó vua Lý Thái Tông thoát được nạn.

Câu 3. Vua nào của nhà Trần từng suýt chết đuối?


Trần Duệ Tông
Trần Nghệ Tông

Trần Dụ Tông

Trần Hiến Tông

Trần Dụ Tông là vị vua thứ bảy của triều Trần. Khi mới 4 tuổi, ông bị rơi xuống nước, lúc mọi người kéo lên đã bất tỉnh, may có danh y cứu sống.

Câu 4. Sau lần thoát chết đuối, vua Trần Dụ Tông còn thoát chết sau tai nạn nào nữa?


Hỏa hoạn
Voi xéo

Hổ vồ

Gặp cuớp

Trần Dụ Tông là vua nổi tiếng ăn chơi của nhà Trần. Mới lên ngôi, vì đi chơi về muộn, vua gặp phải toán cướp. Dù may mắn chạy thoát, ông bị cướp mất ấn tín và kiếm.

Câu 5. Ngoài Trần Dụ Tông, vua nào của triều Trần 2 lần thoát chết khỏi hổ vồ, voi xéo?
Trần Nhân Tông
Trần Thánh Tông

Trần Anh Tông

Trần Hiến Tông

Trần Nhân Tông là vị vua nổi tiếng anh minh của nhà Trần. Vì thích xem voi đấu hổ, vua suýt hai lần mất mạng do bị hổ và voi tấn công. Bảo Thánh Hoàng hậu đã cứu ông thoát nạn.

Câu 6. Bảo Thánh Hoàng hậu là con gái của ai?

Trần Quang Khải
Trần Nhật Duật

Trần Nhật Hiệu

Trần Hưng Đạo

Khâm Từ Bảo Thánh Hoàng hậu là con gái của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Bà cũng chính là mẹ của vua Trần Anh Tông.

Câu 7. Vua nào của nhà Lê được vị tướng tâm phúc Lê Quân cõng sang đất Ai Lao nuôi, tránh sự truy đuổi của nhà Mạc?

Lê Thế Tông
Lê Trang Tông

Lê Hiển Tông

Lê Thần Tông

Khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê năm 1527, giết vua Lê Chiêu Tông, một người con của vua là hoàng tử Lê Ninh được vị tướng tâm phúc Lê Quân cõng sang đất Ai Lao nuôi. Đến năm 1532, người này được Nguyễn Kim tìm đón về, lập lên làm vua, tức vua Lê Trang Tông, khởi đầu triều đại Lê Trung hưng.

Câu 8. Chúa nào của nhà Trịnh từng may mắn thoát chết khi bị sét đánh?

Trịnh Câm
Trịnh Giang


Trịnh Tráng

Trịnh Cương

Trịnh Giang là vị chúa nổi tiếng ăn chơi trác táng của nhà họ Trịnh. Sau một lần bị sét đánh nhưng may mắn thoát chết, Trịnh Giang hoảng loạn, mắc bệnh tâm thần, từ đó bắt người xây cung sống trong lòng đất không dám ra ngoài nữa.

Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?