Thứ Ba, 20/11/2018 3:29 AM

Giảm chỉ tiêu tuyển sinh trường đại học không đảm bảo chất lượng

23/05/2018 06:20 PM

Hàng loạt trường thiếu diện tích sàn xây dựng, tỷ lệ giảng viên so với sinh viên không đạt đã bị Bộ GD&ĐT yêu cầu giảm chỉ tiêu tuyển sinh.

Từ ngày 3/5-18/5, các đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế tại một số cơ sở đào tạo nhằm kiểm soát nội dung thông tin đã kê khai và xác định điều kiện đảm bảo chất lượng. Quá trình kiểm tra cho thấy vẫn còn một số trường đại học chưa đảm bảo đảm bảo yêu cầu về năng lực đào tạo.

Kiểm tra tỷ lệ về diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học/sinh viên theo quy mô dự kiến năm 2018 cho thấy nhiều trường chưa đảm bảo theo quy định 2,8 m2/SV).

Thí sinh dự thi vào đại học. Ảnh: Minh Nhật.
Cụ thể, ĐH Tài chính - Marketing có diện tích sàn xây dựng/sinh viên đạt 2,35 m2/SV); ĐH Phan Châu Trinh 2,3 m2/SV); ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội 0,97 m2/SV.

Trên cơ sở xác định số lượng giảng viên quy đổi của từng khối ngành và đối chiếu quy mô sinh viên dự kiến năm 2018 mà các trường kê khai, đoàn kiểm tra xác định được điều kiện đảm bảo về tỷ lệ sinh viên trên giảng viên theo khối ngành của từng trường.

Một số trường chưa đảm bảo yêu cầu về tỷ lệ sinh viên/giảng viên đối với một số khối ngành đào tạo. ĐH Võ Trường Toản có 3 khối ngành là III, VI và VII. Trong đó, khối ngành VI có tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 15,83 (quy định là 15).

ĐH Công nghệ Đồng Nai có 5 khối ngành (chưa đào tạo khối ngành I và II); trong đó khối ngành VI tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 15,62 (quy định là 15). Khối ngành VII, tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 28,81 (quy định là 25).

ĐH Phạm Văn Đồng có 3 khối ngành là I, V và VII. Với khối ngành VII, tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 26,1 (quy định là 25).

ĐH Thành Đô có 4 khối ngành là III, V, VI và VII. Tất cả có quy mô đào tạo dự kiến năm 2018 không đáp ứng quy định về năng lực đào tạo tính theo giảng viên quy đổi. Tỷ lệ sinh viên/giảng viên của khối ngành III là 37,3 (quy định là 25). Khối ngành V là 31,03 (quy định là 20). Khối ngành VI là 16,27 (quy định là 15). Khối ngành VII là 25,82 (quy định là 25).

ĐH Duy Tân có 4 khối ngành là III, V, VI và VII. Khối ngành VI, tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 16,32 (quy định là 15) và khối ngành VII có tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 28,76 (quy định là 25).

ĐH Kiến trúc Đà Nẵng có 4 khối ngành là II, III, V và VII. Tỷ lệ sinh viên/giảng viên của khối ngành II là 23,05 (quy định là 10). Khối ngành VII, tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 31 (quy định là 25).

Những trường chưa đảm bảo quy định về diện tích sàn xây dựng, trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, Bộ GD&ĐT yêu cầu phải đảm bảo có đủ diện tích hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018.
Những trường có khối ngành chưa đáp ứng về tỷ lệ sinh viên/giảng viên, bộ yêu cầu các trường tuyển dụng bổ sung giảng viên hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 để đảm bảo năng lực đào tạo theo quy định.

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục kiểm tra việc công khai điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo; theo dõi, hậu kiểm và tổ chức thanh tra (nếu thấy cần thiết) đối với những cơ sở đào tạo không đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng.
Bộ cũng sẽ giám sát chặt chẽ quá trình tuyển sinh và đào tạo của các trường, xử lý vi phạm nghiêm minh theo đúng quy định.

Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?