Thứ Bảy, 18/8/2018 12:01 PM

Câu đố xác định đĩa trầu trong ngày cưới

12/10/2017 08:17 PM

Câu đố trong cuốn "Học Toán qua truyện cổ tích: Cây tre trăm đốt" yêu cầu người giải có khả năng quan sát.

Trong ngày anh Khoai cưới vợ, mẹ anh muốn lấy hai cái đĩa đựng trầu. Trên chạn tre có 8 cái đĩa đựng trầu, bà đã lấy hai cái đĩa.

Biết rằng giữa cái đĩa lấy ra đầu tiên (ở trên) và đĩa lấy ra thức hai (ở dưới) có 3 cái đĩa và sau khi lấy cái đĩa thứ hai thì bên dưới còn hai cái đĩa nữa.

Hỏi mẹ anh Khoai đã lấy cái đĩa nào?
Bạn đọc có bài toán khó cần giải đáp hoặc muốn chia sẻ những phép tính hay, có thể gửi về tòa soạn theo địa chỉ email [email protected]

Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?