Thứ Ba, 16/10/2018 10:37 AM

Bài toán: Giúp người dân thị trấn Appleland chuyển táo

13/01/2018 07:20 PM

Vào mùa thu hoạch, người dân thị trấn Appleland muốn chuyển táo đến nơi khác để bán, song đường đi có thu phí. Hãy tính số táo tối đa có thể chuyển đi.

Đề bài như sau:
Bác nông dân Billy phải vận chuyển 3.000 quả táo từ thị trấn Appleland tới thị trấn Bananaville, cách đó khoảng 1.600 km. Chiếc xe tải của bác chỉ có thể chứa 1.000 quả táo.
Tuy nhiên, trên đường đến thị trấn Bananaville, cứ 1,6 km lại phải trả phí là một quả táo.
Hỏi số táo lớn nhất bác Billy có thể chuyển đến thị trấn Bananaville là bao nhiêu?
Biết đường quay trở về thị trấn Appleland không phải trả phí. Ngoài ra, bác nông dân cũng có thể để táo ở ven đường và quay lại để lấy sau đó.

Trên đường đi, cứ 1,6 km lại phải trả phí một quả táo.
Bạn đọc có bài toán khó cần giải đáp hoặc muốn chia sẻ những phép tính hay, có thể gửi về tòa soạn theo địa chỉ email [email protected]

Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?