Thứ Tư, 26/9/2018 12:31 PM

6 môn thi THPT quốc gia 2018 có điểm trung bình dưới 5

11/07/2018 06:17 PM

Theo dữ liệu điểm thi của Bộ GD&ĐT, điểm trung bình môn Toán cả nước là 4,86. Con số này ở môn Tiếng Anh là 3,9 điểm, Lịch sử 3,79 điểm.

> Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2018 trên Zing.vn

Căn cứ phổ điểm dựa trên dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2018 do Bộ GD&ĐT cung cấp, điểm môn Toán trải từ 0 đến 10 điểm. 1.557 bài trong số 914.000 bài thi bị điểm liệt (từ 1 trở xuống). 953 bài bị điểm 0 và hai bài đạt điểm tuyệt đối. Điểm trung bình môn đạt 4,86. Số lượng bài thi đạt điểm 5,4 nhiều nhất, 45.810 bài.

Điểm cao nhất môn Ngữ văn là 9,75 điểm (7 bài), điểm thấp nhất là 0 (102 bài). Trong tổng số 899.000 bài thi, 781 bài bị điểm liệt. Số điểm trung bình chung môn này là 5,45, số điểm thi chiếm số lượng lớn nhất là 6 với 69.954 bài thi.

Môn Vật lý có 386.000 bài thi. Trong đó, 623 bài thi bị điểm liệt (358 bài bị điểm 0). Cả nước có 3 thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Lý. Trung bình chung môn này là 4,97. Có đến 22.645 bài thi đạt điểm 5, chiếm số lượng lớn nhất.

Trong số 309.000 bài thi môn Hóa học, 811 bài bị điểm liệt, trong đó 464 thí sinh không ghi được điểm ở môn này. Điểm Hóa học cao nhất là 10 với 16 bài thi. Điểm trung bình môn này là 4,88. Bài thi đạt 5 điểm chiếm số lượng lớn nhất (22.646 bài).

Với môn Sinh học, 456 trong tổng 383.000 bài thi trên cả nước đạt từ 1 điểm trở xuống, trong đó, số điểm 0 chiếm tới 333 bài thi. Môn này chỉ có 2 thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Điểm trung bình môn Sinh học là 4,54. Điểm 4,25 chiếm số lượng lớn nhất với 32.206 bài thi.

Môn Lịch sử có điểm trung bình chung chỉ đạt 3,79 và có đến 52.151 bài thi đạt 3,25 điểm, chiếm số lượng lớn nhất trong tổng số 560.000 bài thi trên cả nước. Phổ điểm môn này trải từ 0 điểm (520 bài thi) đến 10 điểm (11 bài thi). 1.257 bài thi bị điểm liệt.

Ở môn Địa lý, điểm trung bình là 5,46. Điểm thi nhiều nhất là 5,25 với 44.740 bài. Trong tổng số 547.000 bài thi, 522 bài bị điểm 0, 630 bài đạt từ 1 điểm trở xuống và 32 bài đạt điểm tuyệt đối.

Giáo dục Công dân là môn có số lượng bài thi đạt điểm 10 lớn nhất (308 trên tổng số 478.000 bài thi). Ngoài ra, 300 bài thi bị điểm 0 và 320 bài bị điểm liệt. Điểm trung bình môn này là 7,12. Số bài thi đạt 7,5 điểm chiếm số lượng nhiều nhất với 39.896 bài thi.

Môn Tiếng Anh có 744.000 bài thi. Điểm thi trải từ 0 điểm (401 bài) đến 10 điểm (66 bài). Trong đó, số lượng bài bị điểm liệt lên đến 1.743. Số lượng bài thi đạt 3 điểm nhiều nhất với 52.675 bài. Điểm trung bình chung môn này là 3,9.

Môn Tiếng Pháp có 859 bài thi với 4 bài bị 0 điểm, 15 bài điểm tuyệt đối. Điểm trung bình chung đạt 6,81. Bài thi đạt 9,4 điểm chiếm số lượng lớn nhất - 52 bài.

Ở môn Tiếng Đức, trong số 71 thí sinh dự thi, điểm thấp nhất là 2, cao nhất 9,8. Điểm trung bình môn đạt 6,74. Số bài thi đạt 5,8 điểm và 6,8 điểm chiếm số lượng lớn nhất với 8 bài mỗi mức điểm.

Môn Tiếng Nga có 127 bài thi. Trong đó, 6 em đạt điểm tuyệt đối, không có thí sinh bị điểm liệt. Điểm nhiều nhất là 9,2 (14 bài). Điểm trung bình chung môn là 7,82. Đây cũng là môn có điểm trung bình cao nhất.

Trong số 580 bài thi môn Tiếng Nhật, 4 bài thi bị 0 điểm và 1 bài thi đạt điểm tuyệt đối. 21 bài thi đạt 8 điểm, chiếm số lượng lớn nhất. Trung bình chung môn đạt 6,06 điểm.

Môn Tiếng Trung có 922 thí sinh dự thi. Trong đó, 5 em bị điểm 0, 7 em bị điểm liệt và 3 em đạt điểm tuyệt đối. Ngoài ra, số điểm thi chiếm số lượng lớn nhất là 3,2 với 43 bài thi. Điểm trung bình chung môn là 5,38.

Thống kê điểm 0 và điểm 10 ở 9 môn thi. Nguồn dữ liệu: Bộ GD&ĐT.

Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?