Thứ Ba, 25/7/2017 3:37 PM

Trang Trần - Lần đầu tôi kể

05/04/2014 03:09 PM

Vì cái tính thẳng thắn "hết thuốc chữa", bà chủ chân dài của quán bún đậu Cô Khàn khiến nhiều người hiểu lầm.


Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?