Thứ Ba, 22/8/2017 7:56 PM

Phan Đinh Tùng đến trễ và bị tố thiếu tôn trọng nghệ sĩ hát lót

19/06/2017 12:12 PM

Đoạn clip ghi lại cho thấy Phan Đinh Tùng đã đến khá trễ và "đuổi khéo" ca sĩ hát lót.Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?