Thứ Tư, 23/8/2017 3:34 AM

Kim Tử Long trong lễ cưới con gái

19/05/2017 02:11 PM

Con gái chung của Kim Tử Long và người vợ đầu đã kết hôn.Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?