Thứ Sáu, 20/4/2018 5:46 PM

Thử nghiệm đâm chéo góc Mazda CX-9

19/06/2017 08:12 PM

Mẫu SUV cao cấp nhất của Mazda đạt được tiêu chuẩn an toàn cao nhất trong các bài thử nghiệm va chạm của IIHS.Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?