Thứ Ba, 27/6/2017 12:30 PM

Mỗi phút di chuyển của tổng thống Mỹ ngốn hàng nghìn USD

17/02/2017 08:44 PM


Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?