Thứ Bảy, 25/02/2017 - 10:46 PM
  • Sài Gòn 28°C (82°F)
  • Huế 18°C (64°F)
  • Hà Nội 15°C (59°F)

Mỗi phút di chuyển của tổng thống Mỹ ngốn hàng nghìn USD


Mỗi phút di chuyển của tổng thống Mỹ ngốn hàng nghìn USDMỗi phút di chuyển của tổng thống Mỹ ngốn hàng nghìn USD

18:21 17/02/2017

Xe 360

Mỗi phút di chuyển của tổng thống Mỹ ngốn hàng nghìn USD

Tổng hợp từ news.zing.vn và tin khác.


Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?3 queries