Thứ Sáu, 27/4/2018 3:49 AM

25 giờ trong phòng kiểm tra xe tự lái của Audi

17/07/2017 12:14 PM

Việc thử nghiệm, nghiên cứu và cải tiến xe tự lái của Audi sẽ được đánh giá qua phòng kiểm tra trong suốt 25 giờ đồng hồ.

Audi đã tiến hành thử nghiệm trên những tình nguyện viên độ tuổi 17 đến 37 để ghi nhận cách họ phản ứng lại các kích thích. Từ đó hãng có phương án cải tiến xe hơi tự lái trong tương lai
.

Buồng lái cơ bản được bao quanh bởi những cửa sổ có màn hình tích hợp lớn, liên tiếp nhau để mô phỏng bên trong của xe tự lái.

Các chủ đề của bài kiểm tra tình nguyện viên bao gồm trả lời câu hỏi, các bài tập ghi nhớ. Sau đó, những nhà khoa học thay đổi các giá trị như mức tạp âm, ánh sáng, để đánh giá phản ứng của các các tình nguyện viên.

Audi phối hợp với Viện Fraunhofer ở Stuttgart trong nghiên cứu này. Người tham gia được trang bị mũ EEG và thiết bị cảm biến GSR để đo lường phản ứng.

Hệ thống cảm biến ngón tay được thiết lập.

Audi tin rằng họ cần sớm tối ưu hóa tính năng của những chiếc xe tự lái bởi đây là công nghệ không thể thiếu trong tương lai.

Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?