Thứ Sáu, 27/4/2018 4:01 AM

10 xe hơi bán ế nhất Việt Nam trong tháng 9

12/10/2017 08:17 PM

Toyota có tới 4 mẫu góp mặt trong top xe bán ế nhất Việt Nam tháng 9. Chevrolet có 3 dòng. Honda, Nissan, Suzuki mỗi hãng có một model trong top bán chậm.


Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?