Thứ Bảy, 24/6/2017 10:26 AM

Trích đoạn thử thách mà người chơi phải vượt qua

19/06/2017 08:13 PM

Tính chất trò chơi khá hấp dẫn nhưng vì sự lặp lại của nó làm người xem không còn hứng thú theo dõi tuần này qua tuần khác.Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?