Thứ Ba, 27/6/2017 12:30 PM

Những tình tiết hài hước trong phim

21/04/2017 06:12 PM

"Guardians of the Galaxy 2" khiến giả thích thú với nhiều phân cảnh thú vị trong phim.Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?