Thứ Ba, 26/9/2017 1:50 AM

Thuế giảm, ôtô Thái Lan, Indonesia tràn vào Việt Nam

17/07/2017 02:14 PM

Một năm sau khi thuế nhập khẩu giảm, ôtô Thái Lan, Indonesia vào Việt Nam tăng vọt cả về số lượng lẫn giá trị, tính chung tăng 16% trong khi xe lắp ráp giảm 7%.


Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?