Thứ Sáu, 21/9/2018 10:46 PM

15 startup công nghệ giá trị nhất thế giới

16/05/2018 08:19 PM

Dưới đây là 15 startup công nghệ giá trị nhất thế giới được hãng PitchBook đưa ra, không gồm các công ty chuẩn bị niêm yết hoặc đã bị thâu tóm, với số liệu đến hết ngày 11/5/2018

1. Uber (2009)
Định giá: 69,9 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 1,3 tỷ USD (1/2018)

2. Didi Chuxing (2015)
Định giá: 56 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 4,6 tỷ USD (2/2018)

3. Airbnb (2008)
Định giá: 31 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 1 tỷ USD (3/2017)

4. Meituan-Dianping (2015)
Định giá: 30 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 4 tỷ USD (10/2017)

5. SpaceX (2002)
Định giá: 24,7 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 214 triệu USD (4/2018)

6. WeWork (2010)
Định giá: 21,1 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 3 tỷ USD (8/2017)

7. Palantir (2004)
Định giá: 20,5 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 20 triệu USD (11/2016)

8. Toutiao (2012)
Định giá: 20 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 2 tỷ USD (8/2017)

9. Pinduoduo (2014)
Định giá: 15 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 3 tỷ USD (4/2018)

10. Pinterest (2008)
Định giá: 12,3 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 150 triệu USD (6/2017)

11. Lyft (2007)
Định giá: 11,7 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 1,7 tỷ USD (3/2018)

12. Paytm (2000)
Định giá: 10 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 1,4 tỷ USD (5/2017)

13. Stripe (2010)
Định giá: 9,2 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 400 triệu USD (11/2016)

14. DJI (2006)
Định giá: 8 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 75 triệu USD (11/2017)

15. Jiedaibao (2015)
Định giá: 7,6 tỷ USD
Vòng gọi vốn mới nhất: 381 triệu USD (1/2016)

Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?