Thứ Hai, 15/10/2018 4:01 PM

15 công việc lương cao nhất tại Mỹ

12/01/2018 07:25 PM

Dựa trên thống kê của Bộ Lao động Mỹ, trang Business Insider đưa ra danh sách 15 công việc được trả lương cao nhất tại nước này.

1. Bác sĩ gây mê
Lương trung bình năm: 269.600 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026):
17,8%

2. Bác sĩ phẫu thuật răng - hàm - mặt
Lương trung bình năm: 232.870 USD

Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,2%

3. Bác sĩ phụ khoa
Lương trung bình năm: 234.310 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,9%

4. Bác sĩ phẫu thuật răng - hàm - mặt
Lương trung bình năm: 232.870 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,2%

5. Bác sĩ chỉnh hình răng
Lương trung bình năm: 228.780 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,3%

6. Bác sĩ đa khoa
Lương trung bình năm: 201.840 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 14,9%

7. Bác sĩ tâm thần
Lương trung bình năm: 194.740 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 13,1%

8. Bác sĩ nhi khoa
Lương trung bình năm: 168.990 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,8%

9. Bác sĩ nha khoa
Lương trung bình năm: 159.770 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,2%

10. Bác sĩ phục hình răng
Lương trung bình năm: 126.050 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,2%

11. Y tá gây mê
Lương trung bình năm: 160.279 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 16%

12. Kỹ sư dầu khí
Lương trung bình năm: 128.230 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 14,5%

13. Quản lý công nghệ thông tin (IT)
Lương trung bình năm: 135.800 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 11,9%

14. Quản lý marketing
Lương trung bình năm: 131.180 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 10%

15. Bác sĩ chuyên khoa chân
Lương trung bình năm: 124.830 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 9,7%

Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?