Thứ Hai, 25/6/2018 5:15 AM

Những đặc sản phải thử khi chu du thế giới

10/07/2017 10:14 PM

Mỗi quốc gia đều có nhiều món ăn độc đáo đem lại cho du khách những trải nghiệm khó quên. Dưới đây là 10 gợi của của trang Business Insider cho bạn trải nghiệm đặc sản cao cấp.
Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?