Thứ Tư, 21/3/2018 12:00 PM

Các con số trên đường băng có ý nghĩa gì?

19/06/2017 04:12 PM

Những con số và dòng chữ khổng lồ bạn nhìn thấy cuối đường băng có ý nghĩa khá thú vị, trợ giúp đắc lực cho phi công trong việc định hướng.Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?