Thứ Tư, 23/8/2017 3:27 AM

'Bạn gái Quang Vinh' gây sốt với video hát nhép

20/05/2017 02:12 AM

Video hát nhép liên tục nhiều ca khúc của Yumi Thiên Nga đã được nhiều người yêu mến.Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?