Thứ Ba, 27/6/2017 12:30 PM

Mẹ ơi mai con về - Danh ca Hương Lan

21/04/2017 06:11 PM

Danh ca Hương Lan hát nhạc phim thứ 2 của Có căn nhà nằm nghe nắng mưa - Mẹ ơi, mai con về do NSUT Hoàng Nhất sáng tác.Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?