Thứ Ba, 27/6/2017 12:30 PM

MV Spring Day

13/02/2017 12:07 PM

BTS trở lại với MV mới mang hình ảnh và giai điệu buồn.


MV Spring Day 11:26 13/02/2017

Nhạc Hàn

BTS trở lại với MV mới mang hình ảnh và giai điệu buồn.

Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?